Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Straya
Xuất hiện:
3 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Aussie Aussie Aussie
Giới thiệu về
Freshly born from a Kangaroo's pouch. We are the Aussies of AoC. No skill is needed to join. All you know to join is the 2nd verse of our Anthem. Actually no one knows that so just reply to our motto correctly
Trang web
Xếp hạng của Team
Australia Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Straya]robotheus_ Người lập Team 12 Tháng mười một 2017 34 phút trước
[Straya]oomps_ Australian Made 4 Tháng năm 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
[Straya]Zain_Naik Australian Made 11 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:07 am
[Straya]_Pran Australian Made 3 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 3:35 pm
[Straya]_Jiggsy Australian Made 5 Tháng năm 2015 12 Tháng mười hai 2017 - 12:07 pm
[Straya]Shark_Slayer Australian Made 13 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]robo_boro_ Australian Made 3 Tháng năm 2015 26 Tháng mười một 2017 - 1:23 am
[Straya]_Pran_ Australian Made 13 Tháng năm 2015 Hôm qua, 4:35 pm
+[Straya]noodleb0x Australian Made 29 Tháng năm 2017 17 Tháng một 2018 - 10:19 am
[Straya]ALLCAPSYEAH A Magpie in Spring 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 6:03 pm
[Straya]ChriSt A Magpie in Spring 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 10:07 am
[Straya]Zain_Cloned A Magpie in Spring 26 Tháng năm 2017 Hôm nay, 6:55 am
[Straya]socksyyy A Magpie in Spring 5 Tháng sáu 2015 Hôm nay, 1:18 am
[Straya]Flightlessbird ANZAC 2 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]vitaminK Fosters 1 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 12:13 pm
[Straya]_Redrum__ Fosters 22 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 6:27 am
[Straya]__homers84 Fosters 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 5:25 pm
[Straya]BARl Fosters 13 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:25 am
[Straya]BloodShed_ Boxing Kangaroos 23 Tháng mười 2017 Hôm qua, 12:45 pm
[Straya]Shed_ Boxing Kangaroos 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 10:48 pm
[Straya]theAussieciv Boxing Kangaroos 3 Tháng mười hai 2017 11 Tháng một 2018 - 12:36 pm
[Straya]GrandNagus Boxing Kangaroos 24 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 4:23 pm
[Straya]thebaconator1 Boxing Kangaroos 9 Tháng mười hai 2017 16 Tháng một 2018 - 2:16 pm
[Straya]Ghosn Boxing Kangaroos 13 Tháng một 2018 Hôm qua, 11:07 am
[Straya]bug_ee Skippies 5 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]CrownTheEmpire Skippies 14 Tháng sáu 2017 16 Tháng một 2018 - 11:28 am
[Straya]scarecrow747 Skippies 2 Tháng sáu 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 10:59 am
[Straya]Superwog Skippies 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng chín 2017 - 2:36 pm
[Straya]chirpas Skippies 2 Tháng sáu 2017 21 Tháng mười một 2017 - 11:34 am
[Straya]Mau5 Skippies 13 Tháng một 2018 Hôm nay, 6:06 am
[Straya]RAFFLEPUNCH Little Vegemites 14 Tháng mười hai 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 6:55 am
[Straya]BabyMoose Little Vegemites 13 Tháng mười một 2017 6 Tháng một 2018 - 12:17 pm
[Straya]Edge_ Little Vegemites 3 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 11:41 am
[Straya]L02B Little Vegemites 3 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:20 am
[Straya]Raistlinn Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 5:39 am
[Straya]Fubernucked Little Vegemites 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười một 2017 - 10:39 am
[Straya]CrimeWave Little Vegemites 2 Tháng sáu 2017 20 Tháng mười một 2017 - 4:39 am
[Straya]CondoM Little Vegemites 5 Tháng sáu 2015 17 Tháng hai 2017 - 8:55 am
[Straya]shuantha Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcNew Player Lobby