Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Straya
Xuất hiện:
3 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Aussie Aussie Aussie
Giới thiệu về
Freshly born from a Kangaroo's pouch. We are the Aussies of AoC. No skill is needed to join. All you know to join is the 2nd verse of our Anthem. Actually no one knows that so just reply to our motto correctly
Trang web
Xếp hạng của Team
Australia Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Straya]robo_boro Người lập Team 12 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
+[Straya]noodleb0x Australian Made 29 Tháng năm 2017 Hôm qua, 12:06 pm
[Straya]_Pran_ Australian Made 13 Tháng năm 2015 Hôm qua, 5:08 am
[Straya]robo_boro_ Australian Made 3 Tháng năm 2015 Hôm nay, 12:28 pm
[Straya]Jordan Australian Made 13 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 1:46 pm
[Straya]Zain_Naik Australian Made 11 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 10:55 pm
[Straya]ALLCAPSYEAH Australian Made 25 Tháng năm 2017 Hôm qua, 9:26 pm
[Straya]_Pran Australian Made 3 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 6:29 am
[Straya]socksyyy A Magpie in Spring 5 Tháng sáu 2015 19 Tháng một 2018 - 1:18 am
[Straya]ClockWork88 A Magpie in Spring 17 Tháng ba 2018 Hôm qua, 12:20 pm
[Straya]oomps_ A Magpie in Spring 4 Tháng năm 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
[Straya]Byzantine14 A Magpie in Spring 3 Tháng hai 2018 15 Tháng tư 2018 - 12:25 pm
[Straya]The_Plane A Magpie in Spring 26 Tháng năm 2017 10 Tháng tư 2018 - 1:02 pm
[Straya]ChriSt A Magpie in Spring 25 Tháng năm 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]_Jiggsy A Magpie in Spring 5 Tháng năm 2015 9 Tháng hai 2018 - 2:22 pm
[Straya]Flightlessbird ANZAC 2 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]__homers84 Fosters 12 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 8:21 pm
[Straya]BARl Fosters 13 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 5:41 pm
[Straya]Black_Thought Fosters 22 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]_Redrum__ Fosters 22 Tháng mười hai 2017 18 Tháng tư 2018 - 1:45 pm
[Straya]FlawlessJ Boxing Kangaroos 10 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]thebaconator1 Boxing Kangaroos 9 Tháng mười hai 2017 16 Tháng một 2018 - 2:16 pm
[Straya]theAussieciv Boxing Kangaroos 3 Tháng mười hai 2017 11 Tháng một 2018 - 12:36 pm
[Straya]BloodShed_ Boxing Kangaroos 23 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:07 pm
[Straya]GrandNagus Boxing Kangaroos 24 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]Superwog Skippies 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng chín 2017 - 2:36 pm
[Straya]Mau5 Skippies 13 Tháng một 2018 Hôm nay, 12:33 pm
[Straya]bug_ee Skippies 5 Tháng sáu 2017 3 Tháng tư 2018 - 4:16 pm
[Straya]chirpas Skippies 2 Tháng sáu 2017 21 Tháng mười một 2017 - 11:34 am
[Straya]scarecrow747 Skippies 2 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 11:45 am
[Straya]CrownTheEmpire Skippies 14 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 3:41 pm
[Straya]Edge_ Little Vegemites 3 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 11:41 am
[Straya]MGCPolter Little Vegemites Hôm qua, 10:29 am 5 Tháng tư 2018 - 3:44 pm
[Straya]Ladus Little Vegemites 22 Tháng hai 2018 11 Tháng tư 2018 - 12:51 pm
[Straya]TheChaosMan Little Vegemites 10 Tháng tư 2018 Hôm nay, 11:48 am
[Straya]shuantha Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 13 Tháng tư 2018 - 12:41 am
[Straya]Portablejim Little Vegemites Hôm qua, 10:29 am 12 Tháng ba 2018 - 3:07 am
[Straya]RAFFLEPUNCH Little Vegemites 14 Tháng mười hai 2017 15 Tháng tư 2018 - 2:19 pm
[Straya]Fubernucked Little Vegemites 1 Tháng sáu 2017 4 Tháng hai 2018 - 5:05 am
[Straya]Raistlinn Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 1 Tháng ba 2018 - 11:22 am
[Straya]L02B Little Vegemites 3 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 12:27 pm
[Straya]CrimeWave Little Vegemites 2 Tháng sáu 2017 31 Tháng một 2018 - 2:30 pm
[Straya]CondoM Little Vegemites 5 Tháng sáu 2015 28 Tháng một 2018 - 1:17 pm
[Straya]Lusciouslugtits Little Vegemites Hôm qua, 10:29 am Hôm qua, 3:18 pm